Categories
VDO - Nieuwe DT VDO - Oude DT

VDO (M + 1M) Out of Scope

Overzicht hoe je de Digitale VDO Tachograaf in de stand “Out of Scope” kunt zetten

Klik op “Download” voor een overzicht in PDF format (dit is op je tablet te lezen)

Categories
ALgemene info Home

Calamiteiten & Storingen.

Video: Overzicht van het afhandelen van Calamiteiten & Storingen in de Digitale Tachograaf.

Draai uw telefoon / Tablet Horizontaal om een goed overzicht van de Video te krijgen.

Klik op de Download button om de video in PDF format te bekijken.

Voorbeelden van Calamiteiten & Storingen:

  • Calamiteiten kunnen zich voordoen als je b.v. door slechte weersomstandigheden niet op een parkeerplaats kunt komen om een pauze in te lassen;
  • Calamiteiten kunnen zich voordoen terwijl je voertuig in de Dagelijkse RUSTTIJD staat en je moet op aanwijzingen je voertuig verplaatsen;
  • Calamiteiten kunnen ontstaan als de parkeerplaatsen langs de snelwegen propvol zijn en je moet een DAGELIJKSE RUST plannen;
  • In de Video en in het PDF bestand geven wij aan hoe je eventueel deze problemen kunt oplossen.
Categories
VDO - Oude DT

VDO (M) Handmatige invoer “NA” de diensttijd

VDO (M) Handmatige invoer “NA” de vorige diensttijd.

Bovenstaande PDF kun je op je tablet / telefoon lezen.

Categories
VDO - Nieuwe DT

VDO (1M) Invoer VOOR een diensttijd

Video: VDO (1M) Overzicht over het invoeren van rust & werktijden VOOR aanvang van een diensttijd (DT afgegeven na 1-10-2011)

Bovenstaande PDF kun je in tablet / telefoon lezen of opslaan.

Categories
ALgemene info Stoneridge Berichten VDO - Nieuwe DT

De 1 minuut regel

Om te bepalen wanneer je een pauze moet gaan nemen hebben we een video gemaakt over dit onderwerp. De onderstaande video geeft een overzicht hoe de 1 minuut regel wordt toegepast.

Video: Overzicht van de 1 minuut regel en de toepassing van de regel.

Bovenstaande PDF kun je in tablet / telefoon lezen.

Wij gebruiken op de website de afkortingen:

  • M voor de DT die is afgegeven “VOOR” 1-10-2011 (geen 1 min regel);
  • 1M voor de DT die is afgegeven “NA” 1-10-2011(1minuut regel);
  • 1M wordt ook gebruikt op de nieuwe Smart DT (1minuut regel);
  • St. Voor de Stoneridge SE 5000 Exact (geen 1 min regel)
  • St. Voor de Stoneridge SE 5000 Exact “DUO” (1 minuut regel)
  • St. voor de Stoneridge SE5000 Connect (Smart DT 1 minuut regel)